ALD-602

דוקרן לבדיקת סוכר בדם ALD-602

49

מצויד בלחצן הדק מובנה לתהליך דגימה מהירה בלחיצת כפתור.
מאפשר דגימת דם מהאצבע, האמה, הכתף, בהתאם לסוג המטופל.
במידת הצורך ניתן להשתמש באפליקציית iHealth Gluco-Smart
הכוללת הנחיות ושלבים למדידת רמות הגלוקוז בדם.

 

דקורן לבדיקת סוכר בדם חכמה

בעל מידות קטנות ובעיצוב נוח לשימוש יום יומי.
מצויד בחצן הדק מובנה לתהליך דגימה מהירה בלחיצת כפתור.
מאפשר דגימת דם מהאצבע, האמה, הכתף, בהתאם לסוג המטופל.
כולל החלפת מחט בתהליך מהיר
במידת הצורך ניתן להשתמש באפליקציית iHealth Gluco-Smart
הכוללת הנחיות ושלבים למדידת רמות הגלוקוז בדם.