22-Checkme-pro

Check Me Pro Doctor

1790

מוניטור אישי, וקיט בדיקות מקיפות לניטור ביתי.
מאפשר לכם לקבל תמונה מלאה על מדדים מקיפים
ובכך לשמור על בריאותכם בזמן אמת ובכל מקום.
המדידות מתבצעות בעזרת מוניטור חכם הכולל חיישנים מובנים וקיט אביזרים
מבצעים בדיקות למדדי לחץ דם, סטורציה, אק”ג, אק”ג הולטר,
איתור דום נשימה בשינה,לחץ דם, מד חום.
עם אפשרות שיתוף רופאים ובני משפחה.

קטגוריה: מוניטור ביתי

מכשיר בדיקות מקיפות לניטור מאחור.
מאפשר לכם לקבל תמונה מלאה על מדדים מקיפים
ובכך לשמור על בריאותכם בזמן אמת ובכל מקום.
המדידות מתבצעות בעזרת מוניטור חכם הכולל חיישנים מובנים וקיט אביזרים
מבצעים בדיקות למדדי לחץ דם, סטורציה, אק”ג, אק”ג הולטר,
איתור דום נשימה בשינה,לחץ דם, מד חום.
עם אפשרות שיתוף רופאים ובני משפחה.

מידע נוסף

מותג

Viatom

סוג מדדים

דופק, לחץ דם, נשימה